Studii

06/03/04

Home
Carti
Articole
Studii

ü      STUDII

  1. Ion Smeureanu, Bogdan Ghilic-Micu, Dana Colibabă, Marian Stoica, Giani Grădinaru - “Cibermarketing – o nouă provocare pentru piaţa de media şi publicitate din România”, publicat în volumul “Economia – Cercetări finanţate prin granturi CNCSIS”, Editura ASE, Bucureşti 2002, 65 pagini.
  2. Dana Colibabă, Giani Grădinaru - “Relaţii şi interacţiuni în reţelele informaţionale e-asigurări”, publicat în volumul “Economia – Cercetări finanţate prin granturi CNCSIS”, Editura ASE, Bucureşti 2002, 62 pagini.
  3. Bogdan Ghilic-Micu, Dana Colibabă, Marian Stoica, Giani Grădinaru - “Reevaluarea managementului organizării şi funcţionarii noilor forma de muncă flexibilă în vederea relansării pieţei muncii”, publicat în volumul “Economia – Cercetări finanţate prin granturi CNCSIS”, Editura ASE, Bucureşti 2002, 58 pagini.
  4. Bogdan Ghilic-Micu, Dana Colibabă, Marian Stoica, Giani Grădinaru - “Studiu privind modificările în legislaţia muncii în condiţiile noilor forme de muncă flexibile”, publicat în volumul “Economia – Cercetări finanţate prin granturi CNCSIS”, Editura ASE, Bucureşti 2001, 78 pagini.
  5. Bogdan Ghilic-Micu, Dana Colibabă, Marian Stoica, Cristian Uscatu, Giani Grădinaru - “Teleactivităţile şi relansarea forţei de muncă în România”, publicat în volumul “Economia – Cercetări finanţate prin granturi CNCSIS”, Editura ASE, Bucureşti 2001, 63 pagini.
  6. Bogdan Ghilic-Micu, Dana Colibabă, Marian Stoica, Cristian Uscatu, Giani Grădinaru -  „Impactul socio-economic al telelucrului asupra ţărilor în curs de dezvoltare”, publicat în volumul „Societatea informaţională virtualizarea proceselor economice, sociale, administrative şi a serviciilor pentru cetăţean ”, Editura ASE Bucureşti, 2000,  17 pagini.
  7. Bogdan Ghilic-Micu, Dana Colibabă, Marian Stoica, Cristian Uscatu, Giani Grădinaru - „Premise, oportunităţi şi implicaţii ale introducerii noilor forme de muncă flexibile”, publicat în volumul „Sisteme şi modele pentru virtualizarea proceselor economice, sociale, administrative şi a serviciilor pentru cetăţean”, Editura ICI, Bucureşti, 2000, 13 pagini.

Home | Carti | Articole | Studii

This site was last updated 06/01/04