Directorul de proiect – dr. Giani Gradinaru

Competenta stiintifica a directorului de proiect

                                                              

Domenii de competenta - Statistica mediului, interconditionarea economie-mediu.

Rezultate semnificative, atat rezultate teoretice cat si rezultate practice

Dezvoltarea sistemului statistic de mediu. Au fost identificate patru straturi pentru organizarea statisticii mediului in Romania corespunzatoare nevoilor informationale la nivel local, regional, national si international. S-a stabilit cadrul functional si premisele pentru dezvoltarea sistemului statistic de mediu, compatibil cu specificul economiei romanesti si conditiile concrete de mediu ale Romaniei. A fost propusa o schema originala de analiza a datelor de mediu in functie de trei dimensiuni: zona geografica, agentii economici si substantele poluante.

Sistem informational ststistic pentru evaluarea impactului aspra mediului: obtinere, organizare si prelucrare a informatiei pentru evaluarea impactului asupra mediului

Sistem integrat de indicatori pentru analiza impactului activitatii economice asupra mediului. Dezvoltarea setului de subiecte si variabile statistice s-a realizat prin combinarea abordarii pe elemente de mediu cu cea referitoare la presiune-stare-raspuns si a catorva componente din abordarea bazata pe gestiunea resurselor. A fost identificat un numar de 40 subiecte statistice, iar prin intermediul unor scheme originale de reprezentare au fost puse in evidenta peste o suta de variabile statistice care pot fi utilizate ca suport in analiza statistica integrata economie-mediu.

Extinderea Sistemului Conturilor Nationale: includerea informatiilor referitoare la mediu si a interactiunilor dintre economie si mediu. S-a elaborat matricea ajustarii relatiei economie-mediu si sunt identificate patru aspecte distincte: indicatori macroeconomici standard, indicatori macroeconomici ajustati cu mediul pentru sistemul economic existent, introducerea standardelor de performanta de mediu la nivel microeconomic si mentinerea Sistemului Conturilor Nationale in granitele actuale, schimbarea structurii economice concomitent cu largirea granitelor Sistemului Conturilor Nationale.

Lucrari stiintifice publicate

Articole publicate in reviste

1. Giani Gradinaru, Irina Isaic, Raluca Ignat, Andrei Ghetu - Sistem informational statistic pentru evaluarea impactului asupra mediului. Costuri private si sociale de mediu, Revista Romana de Statistica nr. 5, 2007, pg. 57-78, ISSN 1018-046x

2. Ion Gh. Rosca, Giani Gradinaru - Trecerea de la invatamantul suprapopulat la unul echilibrat, Revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 1, 2007, pg. 5-12, ISSN 0585-7511

3. Dana Colibaba, Irina Isaic Maniu, Giani Gradinaru - Subsystem of Statistic Indicators for Characterizing the Digital Technology, Revista de Informatica economica, nr. 4(40), 2006, pg. 122-125, ISSN 1453-1305

4. Giani Gradinaru, Dana Colibaba - Sistemul sanitar romanesc migreaza in zona informatizarii, Revista de Comert, Anul VII, nr. 4, 2006, pg. 46-50, ISSN 1582-0424

5. Dana Colibaba, Giani Gradinaru, Irina Isaic Maniu - The Human Resources in the New Economy, Revista de Informatica economica, nr. 3(39), 2006, pg. 86-91, ISSN 1453-1305

6. Ion Gh. Rosca, Giani Gradinaru, Dana Colibaba - The Analysis of the Teaching Process Quality in an University. Case Study: Academy of Economic Studies from Bucharest, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, no.3, 2006, pg. 5-12, ISSN 0424-267x

7. Giani Gradinaru - Noi coordonate ale analizei statistico-economice din perspectiva dezvoltarii durabile, Revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 2, 2006, pg. 131-138, ISSN 0585-7511

8. Ion Gh. Rosca, Giani Gradinaru, Dana Colibaba - O incursiune cantitativa in Academia de Studii Economice din Bucuresti, Economistul, 2006, ISSN 1221-8669

9. Giani Gradinaru, Dana Colibaba, Andrei Ghetu - The Phenomena Implied by the New Economy from Statistics Perspective, Revista de Informatica economica, nr. 1(37) , 2006, pg. 114-117, ISSN 1453-1305

10. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Economia digitala, Revista de Comert, Anul VII, nr. 2,  2006, pg. 46-50, ISSN 1582-0424

11. Dana Colibaba, Giani Gradinaru, Irina Isaic Maniu, Nicu Moroianu- Sistem statistic de indicatori pentru cuantificarea si monitorizarea Noii Economii in Romania, Revista de Politica Stiintei si Scientometrie, numar special, 2006, ISSN 1582-1218

12. Giani Gradinaru, Raluca Ignat- Metode si tehnici de evaluare a beneficiilor de mediu, Revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 4, 2005, pg. 137-146, ISSN 0585-7511

13. Giani Gradinaru, Raluca Ignat - Actualization Procedures for Environment Investment Valuation: the Intergeneration Actualization and Actualizing the Future Non-Monetary Effects, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol. 39, no.1-4, 2005, pg. 143-150, ISSN 0424-267x

14. Dana Colibaba, Irina Isaic Maniu, Giani Gradinaru, Nicu Moroianu, Andrei Ghetu, Catalin Cretu - Variabile statistice in Noua Economie, Revista Romana de Statistica, Supliment nr.1, 2005, pg. 45-52, ISSN 1018-046x

15. Giani Gradinaru - Consideratii privind evaluarea beneficiilor investitiilor de mediu, Revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 2, 2005, pg. 129-136, ISSN 0585-7511

16. Irina Isaic Maniu, Giani Gradinaru - Telework Trough Statistic Indicator, Revista de Informatica economica, nr. 3(35) , 2005, pg. 54-56, ISSN 1453-1305

17. Giani Gradinaru - Information Economy Specific Statistic Variables, Revista de Informatica economica, nr. 2(34) , 2005, pg. 102-105, ISSN 1453-1305

18. Dana Radu, Giani Gradinaru - The Framework For The Statistic Analysis Of The Electronic Administration Phenomemnon, Revista de Informatica economica, nr. 1(33) , 2005, pg. 75-78, ISSN 1453-1305

19. Giani Gradinaru - Utilizarea tabelei de mortalitate pentru estimarea reducerii riscului de mortalitate a unei investitii de mediu, Revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 1, 2005, pg. 141-148, ISSN 0585-7511

20. Giani Gradinaru, Irina Isaic Maniu, Andrei Ghetu, Realizarea sistemului integrat de indicatori pentru analiza impactului economiei asupra mediului, Revista de Politica Stiintei si Scientometrie, nr. Special 2005, ISSN 1582-1218

21. Giani Gradinaru, The Information Pyramid for Environment Statistics, Economy Informatics, Volume IV, no. 1, 2004

22. Giani Gradinaru, A Draft for Developing Environment Statistic Subjects, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol. 38, no.1-4, 2004

23. Giani Gradinaru, Raluca Ignat, Actualisation procedures for environment investment valuation, in revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, varianta in limba engleza 2005

24. Giani Gradinaru, Raluca Ignat, Asocierea dintre tehnicile de evaluare si categoriile de beneficii de mediu, in revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 3/ 2005

26. Giani Gradinaru, Raluca Ignat, Metode si tehnici de evaluare a beneficiilor de mediu, in revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 3/ 2005

26. Giani Gradinaru, Utilizarea tabelei de mortalitate pentru estimarea reducerii riscului de mortalitate a unei investitii de mediu, Revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 2, 2005

27. Giani Gradinaru, Consideratii privind evaluarea beneficiilor investitiilor de mediu, Revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 1, 2005

28. Giani Gradinaru, Computer Environmental Data Processing, Revista de Informatica economica, nr. 4(32), 2004

29. Giani Gradinaru, Irina Isaic Maniu, Identificarea instrumentelor managementului de mediu utilizabile in analiza statistica integrata economie-mediu, Revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 3, 2004

31. Vergil Voineagu, Giani Gradinaru, Reflectii asupra experimentelor statistice pentru masurarea impactului asupra mediului, Revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 2, 2004

32. Giani Gradinaru - Strategii de marketing pentru o afacere curata,Revista de Comert, Anul V, nr. 1 (49) /2004

33. Giani Gradinaru -The Emergence of Macroeconomic Indicators Adjusted with the Environment, Economy Informatics, Volume III, no. 1/2003

34. Giani Gradinaru - Instrumente de plata cu acces la distanta, Revista de Comert, Anul IV, nr. 12 (48) /2003

35. Giani Gradinaru - Expansiunea hipermarket-urilor in Romania, Revista de Comert, Anul IV, nr. 10 (46) /2003

36. Giani Gradinaru - Un pas in fata concurentei, Revista de Comert, Anul IV, nr. 9 (45) /2003

37. Giani Gradinaru - Pierderi in sectorul turistic, Revista de Comert, Anul IV, nr. 8 (44) /2003

38. Giani Gradinaru - Actualizarea in procesul de evaluare a investitiilor de mediu, Revista de Informatica economica, nr. 2(26) /2003

39. Giani Gradinaru - e-marketing pentru persoanele varstnice, Revista de Comert, Anul IV, nr. 6 (42) /2003

30. Giani Gradinaru - Discriminarea costurilor de mediu, Revista de Informatica economica, nr. 1 (25) /2003

41. Giani Gradinaru - Marketingul verde – avantaje potentiale, Revista de Comert, Anul IV, nr. 1 (37)/2003

42. Giani Gradinaru - ICT has a better image concerning the environment problems solving, Economy Informatics, Volume II, no. 1/2002

43. Giani Gradinaru - Activitatea economica a intreprinderii, factor de impact asupra mediului, Revista de Informatica economica, nr. 4 (24) /2002

44. Giani Gradinaru - Teledetectia, metoda statistica in societatea informationala, Revista de Informatica economica, nr. 3 (23) /2002

45. Giani Gradinaru - Eco-instrumente manageriale de crestere a cotei de piata, Revista de Comert, Anul III, nr. 9 (33) /2002

46. Giani Gradinaru - Aplicarea analizei componentelor principale in studiul calitatii vietii, Revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 3/2002

47. Giani Gradinaru - Responsabilitatea fata de mediu duce la cresterea cotei de piata, Revista de Comert, Anul III, nr. 8 (32) /2002

48. Giani Gradinaru - Interactiuni electronice in lumea asigurarilor, Revista de Comert, Anul III, nr. 4 (28) /2002

49. Giani Gradinaru - Ofera semnatura digitala o siguranta deplina de identificare, Revista de Comert, Anul III, nr. 3 (27) / 2002

50. Giani Gradinaru - Economia si mediul, o abordare emergenta, Revista de Informatica economica, nr. 2(22) /2002

51. Giani Gradinaru - Economia verde, o noua provocare pentru statisticieni, Revista de Informatica economica, nr. 1(21) /2002

52. Giani Gradinaru - Capitalul de risc si firmele romanesti, Revista de Informatica economica, nr. 4(20) /2001

53. Giani Gradinaru - Automatizarea analizei de senzitivitate folosind calculatorul, Revista de Informatica economica, nr. 3(19) /2001

54. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Noile valente ale mixului de marketing in economia cunoasterii, Revista de Informatica economica, nr. 2(18) /2001

55. Giani Gradinaru - Caracterul comercial al serviciilor medicale pe piata romanesca, Revista de Comert, Anul II, nr. 3/2001

56. Giani Gradinaru - Comertul electronic tinde sa ia locul celui traditional, Revista de Comert, Anul II, nr. 3/2001

57. Giani Gradinaru - Semnatura electronica vs. biometrie, Revista de Informatica economica, nr. 1(17) /2001

58. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Primul pas in estimarea valorii unei firme, Revista de Comert, Anul II, nr. 2/2001

59. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Avantaje si dezavantaje pentru beneficiarii telemerketingului, Revista de Comert, nr. 10/2000

60. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Diversificarea produsului, cale de evitare a concurentei, Revista de Comert, nr. 10/2000

61. Giani Gradinaru - Perspective de protectie a mediului in societatea informationala, Revista de Informatica Economica, nr. 4 (16) /2000

62. Francisc Victor Bodo, Giani Gradinaru - Impactul performantelor managerilor asupra activitatii firmei, Economistul. Supliment Economie teoretica si aplicata nr. 737/20.11.2000

63. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Internetul, instrument de eficientizare a mixului de marketing, Revista de Informatica Economica, nr. 3 (15) /2000

64. Giani Gradinaru, Dana Colibaba - Somajul, subiect preferat de multiple controverse politice,

Economistul nr. 731/10-11.11.2000

65. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Aplicarea tehnologiei informatiei in implementarea strategiilor concurentiale, Revista de Informatica Economica, nr. 2 (14)

66. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Industria telecomunicatiilor tinteste sa cuprinda intreaga planeta, Economistul nr. 698/26.09.2000

67. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Marketingul prin telefon ar trebui sa fie reglementat prin lege si in Romania, Economistul nr. 697/25.09.2000

68. Giani Gradinaru, Dana Colibaba - Telefonul, important instrument de vanzare, Economistul nr. 694/20.09.2000

69. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Utilizarea analizei componentelor principale in psihologie, Revista Romana de Statistica, nr. 4/2000

70. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Devine computerul un aliat al varstnicilor in evolutia demografica actuala a Romaniei? , Economistul nr. 632/26.06.2000

71. Giani Gradinaru - Inlaturarea concurentei prin a fi lideri de cost – argumente pro si contra, Economistul nr. 631/23-24.06.2000

72. Francisc Victor Bodo, Giani Gradinaru - Evaluarea si fezabilitatea prin prisma capitalului de risc, Revista Romana de Statistica, nr. 3/2000

73. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - O potentiala sursa de rotunjire a veniturilor romanilor – multi level marketingul, Economistul nr. 629/21.06.2000

74. Francisc Victor Bodo, Giani Gradinaru - Fondurile de capital de risc – element viabil in dezvoltarea economiei romanesti, Economistul nr. 580/13.04.2000

75. Francisc Victor Bodo, Giani Gradinaru - Riscul de a investi in societati romanesti, Economistul nr. 577/10.04.2000

76. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Influenta procesului de imbatranire demografica asupra design-ului paginilor WEB, Revista de Informatica Economica, nr. 1 (13) /2000

77. Giani Gradinaru, Corina Gradinaru - In mai putin de doua decenii, fiecare al cincilea locuitor al Romaniei va intra in categoria varstnicilor, Economistul nr. 559/15.03.2000

78. Francisc Victor Bodo, Giani Gradinaru - In conditiile actuale sunt fondurile de capital o afacere, Economistul nr. 539/16.02.2000

Lucrari publicate in volumele Conferintelor stiintifice, congrese, simpozioane

1. Giani Gradinaru, Dana Colibaba - Implementation of Environment Management System for Romanian Enterprises, 4thInternational Conference for Young Researcers of Economics, 2-4 october 2006, 4thInternational Conference for Young Researcers of Economics, vol 1, Editura Szent Istvan University, Hungary, 2006,  ISSN 963-9483 66 4 o, 963-9483-67-2

2. Giani Gradinaru - Necesitatea evidentierii performantelor de mediu intr-un proces de analiza statistico-economica, Al III-lea Simpozion Stiintific International de Statistica – Statistica in spatiul solutiilor, Bucuresti 16-18 noiembrie 2006, in volumul CD-ROM, Statistica in spatiul solutiilor, Editura ASE, 2006

3. Ion Gh. Rosca, Giani Gradinaru, Dana Colibaba - Indicatori statistici pentru analiza calitatii procesului didactic, Al III-lea Simpozion Stiintific International de Statistica – Statistica in spatiul solutiilor, Bucuresti 16-18 noiembrie 2006, CD-ROM, Statistica in spatiul solutiilor, Editura ASE, 2006

4. Giani Gradinaru, Dana Colibaba - Informational System Bases for Sustainable Development,

International Economic symposium SIMPEC 2006, May 20-21, 2006, Brasov, Romania, International Economic symposium SIMPEC 2006, proceedings, Editura Infomarket, 2006, ISSN (10)973-8204-82-8, (10)973-8204-84-4, (13)978-973-8204-82-9, (13)978-973-8204-84-3

5. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Trajectories of Statistic Analyze in the New Economy,

International Economic symposium SIMPEC 2006, May 20-21, 2006, Brasov, Romania, International Economic symposium SIMPEC 2006, proceedings, Editura Infomarket, 2006, ISSN (10)973-8204-82-8, (10)973-8204-84-4, (13)978-973-8204-82-9, (13)978-973-8204-84-3

6. Dana Colibaba, Giani Gradinaru, Anca Hristea, Silvia Cristea - Indicatori tehnico-economici utilizati in analiza proiectelor de investitii in domeniul distributiei energiei electrice. Analiza statica si dinamica a indicatorilor de eficienta economica, Sesiunea de comunicari ale rezultatelor cercetarii stiintifice in cadrul temelor finantate prin contracte incheiate cu mediul de afaceri, Cercetare stiintifica in ASE Bucuresti. Rezultate obtinute in cadrul temelor finantate prin contracte incheiate cu mediul de afaceri, Editura ASE,  2006, ISSN 973-594-779-x, 13-978-973-594-779-8

7. Dana Colibaba, Giani Gradinaru, Anca Hristea, Silvia Cristea - Reactualizarea instructiunii privind determinarea indicatorilor de eficienta economica utilizati la elaborarea documentatiilor de proiectare din domeniul distributiei energiei electrice, Sesiunea de comunicari ale rezultatelor cercetarii stiintifice in cadrul temelor finantate prin contracte incheiate cu mediul de afaceri, Cercetare stiintifica in ASE Bucuresti. Rezultate obtinute in cadrul temelor finantate prin contracte incheiate cu mediul de afaceri, Editura ASE,  2006, ISSN 973-594-779-x, 13-978-973-594-779-8

8. Dana Colibaba, Giani Gradinaru, irina Isaic, Nicu Moroianu - Sistem statistic de indicatoripenru cuantificarea si monitorizarea Noii Economii in Romania. Construirea sistemului de indicatori pentru cuantificarea si monitorizarea Noii Economii, Sesiunea de comunicari ale rezultatelor cercetarii prin programe finantate prin granturi At si Td, Bucuresti 2006, Cercetare stiintifica in ASE, Editura ASE, 2006, ISSN 10-973-594-778-1,  13-978-973-594-778-1

9. Giani Gradinaru - Stagii in dezvoltarea educatiei prin TIC,

Sesiunea de Comunicari Stiintifice Interdisciplinare “Educatie si instruire. Etica, descentralizare, calitatea, Universitatea Nationala de Aparare Carol I si ASE, Bucuresti, martie, 2006, Tehnologia informatiei si a comunicarii. Stiinte exacte. Stiinte ale naturii, vol. 6, Editura Universitatii Nationale de Aparare, Carol I, Bucuresti, 2006, ISSN 973-663-328-4

10. Dana Colibaba, Giani Gradinaru, Irina Isaic Maniu, Nicu Moroianu, Andrei Ghetu, Catalin Cretu - Construirea sistemului statistic de indicatori pentru cuantificarea si monitorizarea Noii Economii Simpozionul de prezentare a rezultatelor cercetarii stiintifice, Bucuresti, noiembrie, 2005, Economia, 2005 ISSN 1454-0320

11. Giani Gradinaru, A Matrix for Adjustment of Economy-Environment Relationship, The Fifth International Symposium of the Romanian Regional Science Association, Timisoara, 10-11 iunie 2005

12. Giani Gradinaru, Subiecte si variabile statistice pentru evidentierea relatiei economie-mediu, Al doilea simpozion stiintific international de statistica, Statistica – problema fiecaruia. Calitate-cunoastere-management-armonizare europeana, Bucuresti 19-20 noiembrie, 2004, Editura ASE

2004, CD-ROM, ISBN 973-594-593-2

13. Giani Gradinaru, Types of Aproacies in Achieving an Environmental Statistic System, The Fourth International Symposium Regional and Structural Equilibrium of National Economy, may, 27-28, Galatz, 2004, CD-ROM, 4 pg., ISBN 973-594-596-7

14. Giani Gradinaru, Irina Isaic Maniu, Modalitati de identificare a costurilor de mediu, Al doilea simpozion stiintific international de statistica, Statistica – problema fiecaruia. Calitate-cunoastere-management-armonizare europeana, Bucuresti 19-20 noiembrie, 2004, Editura ASE, 2004, CD-ROM, ISBN 973-594-593-2

15. Giani Gradinaru, Andrei Ghetu, Integrarea economie – mediu la nivel informational, Simpozionul de prezentare a rezultatelor cercetarii stiintifice, Bucuresti, 20 octombrie 2004, in volumul Cercetari realizate in cadrul programului institutional, nefinantate sau finantate prin granturi CNCSIS de tip At, Editura ASE, 2004, pg. 179-189, ISSN 1454-0320

16. Giani Gradinaru, Indicatori statistici ai eutrofizarii si acidifierii, Simpozionul Marfa-Calitate-Globalizare, Bucuresti, 19 noiembrie, 2004, in volumul Marfa-Calitate-Globalizare, Editura ASE, 2004, pg. 167-170, ISBN 973-594-5444

17. Giani Gradinaru, Delimitari conceptuale ale impactului turismului asupra mediului, Simpozionul Realizari ale turismului romanesc in mileniul III, Bucuresti, 11 iunie 2004, Editura ASE, 2004

18. Giani Gradinaru - Subsistem de indicatori statistici de mediu la nivel microeconomic, Conferinta Internationala Rolul Stiintei si invatamantul economic in realizarea reformelor economice din Republica Moldova, Chisinau, 25-26 septembrie, 2003, in volumul Rolul Stiintei si invatamantul economic in realizarea reformelor economice din Republica Moldova,  pg. 184-186, ISBN 9975-75-202-0

19. Giani Gradinaru, Andrei Ghetu - Crearea cadrului conceptual privind realizarea sistemului integrat de indicatori pentru analiza impactului asupra mediului, Seminarul Stiintific de prezentare a rezultatelor cercetarii pe anul 2003, in volumul Economia, Editura ASE, pg. 52-62, ISSN-1454-0320

20. Dana Colibaba, Giani Gradinaru, Catalin Silvestru, Andrei Ghetu, Mihai Lapadat, Oana Abaluta, Irina Isaic Maniu - Impactul tehnologiei informatiei si comunicatiei si stabilirea de noi relatii pe piata asigurarilor online, Seminarul Stiintific de prezentare a rezultatelor cercetarii pe anul 2003, in volumul Economia, Editura ASE, pg. 90-96, ISSN-1454-0320

21. Ion Gh. Rosca, Constanta Mihaescu, Dana Colibaba, Bogdan Onete, Catalina Cocianu Giani Gradinaru, Irina Isaic, Andreea Mitrut, Mihai Lapadat, Catalin Silvestru - Analiza pietei asigurarilor din Romania si elaborarea cadrului conceptual privind relatiile digitale, Seminarul Stiintific de prezentare a rezultatelor cercetarii pe anul 2002, in volumul Economia, Editura ASE, pg. 99-110, ISSN-1454-0320

22. Constanta Mihaescu, Virgil Sora, Miruna Hurduzeu, Diana Hristache, Dana Colibaba, Dorina Poanta, Maria Simion, Marcela Postelnicu, Adriana Cozma, Giani Gradinaru, Loreta Nita, Loredana Zeca - Elaborarea unei sinteze asupra celor mai recente studii referitoare la procesul de imbatranire demografica si a unui sistem modern de indicatori utilizati in analiza imbatranirii demografice, Seminarul Stiintific de prezentare a rezultatelor cercetarii pe anul 2002, in volumul Economia, Editura ASE, pg. 254-262,ISSN-1454-0320

23. Bogdan Ghilic-Micu, Virginia Maracine, Dana Colibaba, Marian Stoica, Giani Gradinaru, Adrian Costea - Elaborarea metodologiei sistemului de educare si formare a fortei de munca in societatea informationala, Seminarul Stiintific de prezentare a rezultatelor cercetarii pe anul 2002, in volumul Economia, Editura ASE,pg. 63-74, ISSN-1454-0320

24. Bogdan Ghilic-Micu, Virginia Maracine, Dana Colibaba, Marian Stoica, Giani Gradinaru, Adrian Costea - Introducerea formelor de munca flexibile intr-o organizatie virtuala, Seminarul Stiintific de prezentare a rezultatelor cercetarii pe anul 2002, in volumul Economia, Editura ASE, pg. 52-62, ISSN-1454-0320

25. Giani Gradinaru - e-Insurance Network, Digitaly Economy, The 6th International Simposium on Economic Informatics, Bucharest, 8-11 mai 2003, in volumul Digitaly Economy, Editura Inforec, pg. 1020-1023, ISBN - 973-8360-02-1

26. Giani Gradinaru - Surse de date in statistica mediului, Economia romaneasca – prezent si perspective, Sesiune Stiintifica cu participare internationala, Suceava, 2002, in volumul Economia romaneasca – prezent si perspective, Editura Universitatii Suceava,pg. 809-814, ISBN - 973-8293-57-x

27. Giani Gradinaru - Reducerea pericolului asupra mediului prin utilizarea TIC, Conferinta Internationala Globalizarea si educatia economica universitara, Iasi, 24-26 octombrie, 2002, in volumul Sisteme informationale. Educatie, Cercetare. Arhitecturi. Instrumente, Editura Timpul Iasi, pg. 272-275, ISBN - 973-612-039-2

28. Giani Gradinaru - Modele de ajustare a sistemului economic national in contextul dezvoltarii durabile, Al XI-lea Simpozion Stiintific Economia-Orizont 2000, Brasov, 8-9 iunie,2002, in volumul Economia-Orizont 2000, Editura Omnia Uni Sast, Brasov, Publicata pe CD,ISBN - 973-9478-83-2

29. Giani Gradinaru - Utilizarea modelului Presiune-Stare-Raspuns in analizele statistice de mediu, Al XI-lea Simpozion Stiintific Economia-Orizont 2000, Brasov, 8-9 iunie,2002, in volumul Economia-Orizont 2000, Editura Omnia Uni Sast, Brasov, Publicata pe CD,ISBN - 973-9478-83-2

30. Giani Gradinaru - Marketing mix in Digital Economy, International Symposium Inovative Aplications of Information Technologies in Business and Management, Iasi, May 23,2002, in volumul Inovative Aplications of Information Technologies in Business and Management, Editura ETP Tehnopress, Iasi, pg. 193-195, ISBN - 973-8048-98-2

31. Bogdan Ghilic-Micu, Dana Colibaba, Marian Stoica, Giani Gradinaru - Reevaluarea managementului organizarii si functionarii noilor forme de munca flexibila in vederea relansarii pietei muncii, Seminarul Stiintific de prezentare a rezultatelor cercetarii pe anul 2001, Economia, Editura ASE, 2001, pg. 162-175, ISSN-1454-0320

32. Ion Smeureanu, Bogdan Ghilic-Micu, Dana Colibaba, Marian Stoica, Cristian Uscatu, Giani Gradinaru, Oana Muntean, Marian Dardala - Cibermarketing – o noua provocare pentru piata de media si publicitate din Romania, Seminarul Stiintific de prezentare a rezultatelor cercetarii pe anul 2001, in volumul Economia, Editura ASE, 2001, pg. 173-179, ISSN-1454-0320

33. Bogdan Ghilic-Micu, Dana Colibaba, Marian Stoica, Giani Gradinaru - Studiu privind modificarile in legislatia muncii in conditiile noilor forme de munca flexibile, Seminarul Stiintific de prezentare a rezultatelor cercetarii pe anul 2001,in volumul Economia, Editura ASE, 2001, pg. 56-66, ISSN-1454-0320

34. Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Relatii si interactiuni in retelele informationale e-asigurari, Seminarul Stiintific de prezentare a rezultatelor cercetarii pe anul 2001, in volumul Economia, Editura ASE, 2001, pg. 43-55, ISSN-1454-0320

35. Giani Gradinaru - The Human Resource-The Most Important Element of the Informational Society Development, The 5th International Simposium on Economic Informatics, Bucharest, 10-13 mai 2001, in volumul Information Society, Editura Inforec, Bucuresti, 2001, pg. 145-148, ISBN - 973-99450-4-x

36. Giani Gradinaru - Telemarketingul – premiza a dezvoltarii economice,  Simpozionul de Stiinte Economice SIMPEC 2000, Brasov, 10-11 noiembrie 2000, in volumul SIMPEC 2000, Editura Infomarket Brasov, 2000,pg. 130-132, ISBN - 973-8204-00-3

37. Giani Gradinaru - Evidenta cantitativa a comertului exterior al Romaniei, Simpozionul de Stiinte Economice SIMPEC 2000, Brasov, 10-11 noiembrie 2000, in volumul SIMPEC 2000, Editura Infomarket Brasov, 2000, pg. 127-129,ISBN - 973-8204-00-3

38. Giani Gradinaru, Monica Roman - Evaluarea presiunii activitatii economice asupra mediului, Simpozionul Stiintific National Relansarea cresterii economice in Romania, Bucuresti, 12 mai 2000, in volumul Relansarea cresterii economice in Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2000, pg. 233-235

39. Giani Gradinaru, Dana Colibaba - Orientarea catre concurenta ca strategie de dezvoltare a firmei, Simpozionul Stiintific National Relansarea cresterii economice in Romania, Bucuresti, 12 mai 2000, in volumul Relansarea cresterii economice in Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2000, pg. 173-178

Carti stiintifice in domeniu

1. Dana Colibaba, Constantin Antonescu, Giani Gradinaru - Instrumente statistice ale firmei,  Editura conomica, Bucuresti, 2007, nr. pg. 400, ISBN 978-973-688-087-2

2. Constantin Antonescu (coord.), Silvia Cristache, Giani Gradinaru -  Statistica Economiei Agriculturii si Protectiei mediului, editia a II-a, Editura ASE, Bucuresti, 2006, nr. pg. 281, ISBN 973-594-810-9

3. Giani Gradinaru, Dana Colibaba (coordonatori) - Indicatori statistici specifici economiei cunoasterii in contextuldezvoltarii durabile, Editura ASE, Bucuresti, 2006, CD-ROM, ISBN 973-594-769-2, 978-973-594-769-9

4. Ilie Niculescu, Giani Gradinaru – Analiza statistica microeconomica (cazuistica), Editura ASE, Bucuresti, 2005, nr. pg. 140, ISBN 973-597-5

5. Giani Gradinaru – Bazele statisticii mediului, Editura ASE, Bucuresti, 2004, nr. pg. 188, ISBN 973-594-525-8

6. Giani Gradinaru, Dinu Vasile (coordonatori) - Premise ale dezvoltarii durabile in economia romaneasca

Editura ASE, Bucuresti, 2004, CD-ROM, ISBBN973-594-553-3

Ion Smeureanu, Dana Radu Colibaba (coordonatori), Irina Isaic Maniu, Giani Gradinaru, Alexis Daj, Andrei Ghetu, Catalin Cretu - Modele pentru Noua Economie in Romania, Editura ASE, Bucuresti, 2004, CD-ROM, ISBN 973-594-554-1

7. Giani Gradinaru, Dana Colibaba, Vergil Voineagu - Metode cantitative pentru analiza datelor de mediu, Editura ASE, Bucuresti, 2003, nr. pg. 224, ISBN 973-594-259-3

8. Virgil Sora, Constanta Mihaescu, Dana Colibaba, Giani Gradinaru, Aniela Danciu - Analiza statistico-demografica, Editura Economica, Bucuresti, 2003, nr. pg. 344, ISBN 973-590-782-8

9. Ilie Niculescu, Giani Gradinaru - Modele de analiza statistica a activitatii economice a intreprinderii, Editura ASE, Bucuresti, 2002, nr. pg. 271, ISBN 973-594-058-2

10. Vergil Voineagu, Dana Colibaba, Giani Gradinaru - Statistica. Notiuni fundamentale si aplicatii, Editura ASE, Bucuresti, 2001, nr. pg. 337, ISBN 973-594-052-3

11. Ilie Niculescu, Giani Gradinaru -  Analiza statistica a activitatii economice a intreprinderii, Editura Editura ASE, Bucuresti, 2001, nr. pg. 99,

12. Constanta Mihaescu, Giani Gradinaru - Demografie – elemente de baza si docimologice, Editura ASE. Bucuresti, 2000, nr. pg. 107, ISBN 973-8127-34-3

13. Francisc Victor Bodo, Giani Gradinaru - Model financiar pentru evaluarea intreprinderii, Editura ASE. Bucuresti, 2000, nr. pg. 187, ISBN 973-8127-98-x

14. Constanta Mihaescu, Miruna Hurduzeu, Monica Roman, Aniela Cornea, Giani Gradinaru -  Culegere de probleme – demografie, Editura ASE. Bucuresti, 2000, nr. pg. 140, ISBN 973-9462-88-x

Produse concepute/realizate si valorificate in mediul socio-economic :

Soft pentru determinarea indicatorilor de eficienta tehnico-economica utilizati la elaborarea documentatiilor de proiectare in domeniul distributiei de energie electrica – beneficiar SC Electrica SA

Membru in colective de redactie ale unor reviste internationale (cotate ISI sau incluse in baze de date internationale) sau in colective editoriale ale unor edituri  internationale   recunoscute - Membru al Comitetului editorial al Revistei de Informatica Economica

Premii nationale si internationale acordate de asociatii profesoinale si institutii de prestigiu in urma unui proces demonstrabil de evaluare

Diploma Virgil Madgearu pentru rezultate de excelenta in functia didactica de lector doctor (2006)

Diploma de excelenta pentru contributii la dezbaterea de aspecte metodologice acordata de INS (2005)

Diploma Nicolae Georgescu-Roegen pentru rezultate deosebite in activitatea de cercetare stiintifica in cadrul proiectelor finantate de organismele nationale si internationale(2003-2006)

Diploma de Lauda pentru debut in activitatea de cercetare stiintifica in cadrul proiectelor finantate de organismele nationale si internationale (2001-2002)

 

 

Competenta manageriala

 

Proiecte  si contracte de cercetare castigate prin  competitie in  calitate de director:

- Modele pentru cuantificarea respectiv monitorizarea performantelor de mediu cerute sistemului economic romanesc si compararea acestora in profil interzonal, 2007, CNCSIS, 40000 lei (director)

- Sistem informational statistic pentru evaluarea impactului aspra mediului, CEEX-modulul II, Et, cod 3, 2005, 50000 lei (director)

- Realizarea sistemului integrat de indicatori pentru analiza impactului activitatii economice asupra mediului, At, CNCSIS, cod 682, contract nr. 33518/2003, 9600 lei (director)

- Insertia profesionala a studentilor romani in mediul economic european, Leonardo Da Vinci, RO/2004/PL93010/S, 59.200 euro (responsabil diseminare)

- membru in echipa altor zece contracte de cercetare castigate prin competitie, in derularea carora Giani Gradinaru a avut un rol activ de implicare in activitatile manageriale si administrative.

Coordonare structura organizatorica si de cercetare: Sef al Biroului de Statistica, ASE Bucuresti

 

 

Cercetatori cu experienta

 

Irina Isaic Maniu - cercetator postdoc

Experienta anterioara in domeniul temei: incepand cu anul 2003 lucreaza in echipa actuala de cercetare, in toate fazele si activitatile proiectelor Modele pentru cuantificarea respectiv monitorizarea performantelor de mediu cerute sistemului economic romanesc si compararea acestora in profil interzonal, 2007, CNCSIS,   Sistem informational statistic pentru evaluarea impactului aspra mediului, CEEX-modulul II, Et, cod 3, 2005,  Realizarea sistemului integrat de indicatori pentru analiza impactului activitatii economice asupra mediului, At, CNCSIS, cod 682, contract nr. 33518/2003.

Domenii de competenta si rezultate semnificative: analiza statistica a calitatii mediului: prin cercetarile desfasurate a contribuit la dezvoltarea indicatorilor statistici ai calitatii mediului in Romania. Aspectele cercetare au vizat indicatorii: concentratii ambientale, temperaturi globale, prospectarea rezervelor de resurse minerale, suprafata gropilor de gunoi, calitatea apei subterane, concentratii de nitrati si fosfati in rauri si lacuri, cheltuieli pentru alternative energetice, rata de reciclare, indicii preturilor resurselor, rata de impadurire, cheltuieli pentru colectarea si tratarea deseurilor, populatie racordata la canalizare, cheltuieli pentru canalizare si epurare.

Lucrari semnificative publicate:

1. Statistical Informational System for Environment Impact Evaluation. Private and Social Environment Costs, Revista Romana de Statistica, nr.5/2007 (coautor)

2. Modalitati de identificare a costurilor de mediu, in volumul Statistica-problema fiecaruia, Editura ASE, 2004, ISBN 973-594-593-2 (co-autor)

3. Costuri de mediu vs. cheltuieli pentru protectia mediului, in Revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 4/2004 (prim-autor)

4. Identificarea instrumentelor managementului de mediu utilizabile in analiza statistica integrata economie-mediu, in Revista de Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica, nr. 3/2004 (co-autor)

5. Politica fiscala si bunastarea sociala intr-o economie durabila, in revista Probleme economice, 43-44/2000, Institutul National de Cercetari Economice, Academia Romana (co-autor)

proiecte obtinute: Elaborarea unui sistem statistic de indicatori pentru caracterizarea calitatii vietii, adecvat specificului Romaniei si armonizat cerintelor Uniunii Europene, CNCSIS 126, Tema 2, director de proiect, 2006 - 2007

Ildiko Ioan - cercetator postdoc

Experienta anterioara in domeniul temei propuse: Activitate didactica si de cercetare in domeniul ecologiei, protectiei mediului, dezvoltarii durabile si al geografiei. Participare la toate activitatile (elaborare propunere, implementare, valorificare rezultate etc.) unor granturi obtinute prin competitie nationala si internationala.

Domenii de competenta si rezultate semnificative: Prin cercetarile realizate a contribuit la clarificari conceptuale si formularea de ipoteze privind echilibrul sistemelor naturale la nivelul biosferei, biomurilor si ecosistemelor, hazarde naturale si riscurile ecologice, efectele cumulative ale poluarii aerului, utilizarea durabila a resurselor naturale, managementul retelelor ecologice prin implementarea abordarii ecosistemice, dezvoltare durabila, geografie fizica, interconditionarile dinre clima si activitatile agricole

Lucrari semnificative publicate:

1. Cuantificarea dezvoltarii durabile, Rojanschi, V., Bran, Florina, Grigore, F., Ioan, Ildiko, Editura Economica, Bucuresti, 310p., 2006, ISBN 973-709-203-1

2. Efectele ecologice ale globalizarii fluxurilor comerciale, Bran, Florina, Moga, Toader, Ioan, Ildiko, Amfiteatrul economic, 17, 2005, p.43-48, ISSN 1582-5146

3. Ecologie generala, Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Editura ASE, Bucureşti, 2004, 270 pg., ISBN 973-594-564-9

4. Eco-economia ecosistemelor si biodiversitatea, Bran, Florina, Ioan, Ildiko, Trica, Carmen, Editura ASE, Bucuresti, 2004, 248 pg., ISBN 973-594-468-5

5. Resursele agroclimatice ale podgoriilor din Romania, Ioan, Ildiko, Editura ASE, Bucuresti, 2003, 103p

Proiecte obtinute:

Model de dezvoltare economica si sociala a oraselor romβnesti riverane Dunarii, CNCSIS A, cod 3/1115, 2005-2006; Organizarea exploatatiilor agricole pe baza dezvoltarii durabile, CNCSIS At, cod 5/124, 2005-2006, Consortiu de dezvoltare si extensie rurala (finantat de Banca Mondiala, 2004-2005), Sistem metodologic de evaluare a impactului globalizarii asupra migratiei, CNCSIS A, cod 3/1450, 2003-2004.

 

Cercetatori in formare

 

Raluca Ignat

evaluarea impactului asupra mediului : prin cercetarile desfasurate a contribuit la identificarea unor aspecte privind procedurile de actualizare in cazul investitiilor a caror beneficii se regasesc dupa un numar insemnat de ani, cum este cazul beneficiilor de mediu, la identificarea aunor metode si tehnici de evaluare a beneficiilor de mediu. Activitatile de cercetare ce la va efectua in cadrul proiectului ii vor largi orizontul cunoasterii pentru elaborarea tezei de doctorat cu titlul Eficienta economica a agriculturii in Euroregiunea Giurgiu-Ruse.

Rolul este implicare in toate activitatile proiectului. Pentru realizarea activitatilor cu caracter stiintific: studierei bibliografiei propuse de directorul proiectului, realizarea sintezelor documentare, elaborarea rapoartelor de activitate (pentru toate activitatile stiintifice ale proiectului).

Pentru activitatile specifice largirii orizontului cunoasterii: discutii online cu membrii comunitatilor stiintifice cu care echipa de cercetare are deja colaborari, identificarea unor noi grupuri de cercetatori cu preocupari similare, participarea in primii doi ani de desfasurare a activitatilor proiectului la stagii de documentare stiintifica la doua dintre universitatile in care exista grupuri de cercetatori cu preocupari similare, realizarea rapoartelor de activitate.

Pentru activitatile de crestere a vizibilitatii internationale: paticiparea la doua conferinte internationale, implicare activa in procesul de selectie a articolelor vizate spre publicare in revistele mentionate indexate ISI, intretinerea relatiilor in vederea aplicarii in 2008 la FP 7 modulul Idei.

Deasemenea, va coordona activitatile administrative ale proiectului: cereri de materiale consumabile conform necesarului intocmit de directorul de proiect, relatiile cu Serviciul aprovizionare, cu Departamentul IT ASE, Departamantul de Cercetari economice ASE si conducerea ASE. Va redacta materialele care vizeaza rezultatele activitatilor de cercetare. Se va implica in organizarea worshop-urilor cu membrii catedrei de Statistica si Econometrie ASE, pe teme ce vizeaza tematica proiectului de cercetare.

Simona Olteanu

Rol de implicare in toate activitatile proiectului. Pentru realizarea activitatilor cu caracter stiintific: studierei bibliografiei propuse de directorul proiectului, realizarea sintezelor documentare (pentru toate activitatile stiintifice ale proiectului).

Pentru activitatile specifice largirii orizontului cunoasterii: discutii online cu membrii comunitatilor stiintifice cu care echipa de cercetare are deja colaborari, identificarea unor noi grupuri de cercetatori cu preocupari similare, participarea in primii doi ani de desfasurare a activitatilor proiectului la stagii de documentare stiintifica la doua dintre universitatile in care exista grupuri de cercetatori cu preocupari similare.

Pentru activitatile de crestere a vizibilitatii internationale: paticiparea la doua conferinte internationale (in ultimii doi ani de desfasurare a activitatilor proiectului), implicare activa in procesul de selectie a articolelor vizate spre publicare in revistele mentionate indexate ISI, intretinerea relatiilor in vederea aplicarii in 2008 la FP 7 modulul Idei.

Deasemenea, va realiza activitatile administrative ale proiectului: cereri de materiale consumabile conform necesarului intocmit de directorul de proiect, relatiile cu Serviciul aprovizionare, cu Departamentul IT ASE, Departamantul de Cercetari economice ASE si conducerea ASE. Va redacta materialele care vizeaza rezultatele activitatilor de cercetare. Se va implica in organizarea worshop-urilor cu membrii catedrei de Statistica si Econometrie ASE, pe teme ce vizeaza tematica proiectului de cercetare.