Despre Mine

06/03/04

Home
Despre Mine
Domenii De Interes
Activitate Didactica
Activitate de Cercetare
Publicatii
Feedback

 

Bine ati venit pe SITE-ul meu  !

 

Studii:

2004

Doctor în economie, specializarea Cibernetică şi Statistică Economică, Academia de Studii Economice Bucureşti, calificativ foarte bine

1999 – 2000

specializare postuniversitară: Management bancar şi bursier, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea Finanţe, Bănci şi Burse de Valori, media 10

1999 – 2000

studii aprofundate: Analiza statistică a fenomenelor social-economice, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, media 9,91

1999 – 2000

specializare postuniversitară: Psihopedagogie şcolară şi metodica predării, Academia de Studii Economice Bucureşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, media 10

1993 – 1999

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Specializarea Statistică Social-Economică, media 9,03

 

Stagiu de pregătire doctorală:

Titlul tezei

„Analiza statistică privind evaluarea impactului economiei asupra mediului”, 6 noiembrie 2003, calificativ foarte bine

Îndrumător

Prof. univ. dr. Gheorghe Vasilescu

Referate

Analiza costurilor activităţii de protecţia mediului, calificativ foarte bine

Analiza statistică a impactului activităţii întreprinderii asupra mediului, calificativ foarte bine

Aspecte privind realizarea şi integrarea sistemului statistic de mediu, calificativ foarte bine

Examene

Măsurarea şi analiza corelaţiilor macroeconomice, calificativ foarte bine

Selecţia în cercetarea fenomenelor economice, calificativ foarte bine

Economia mediului, calificativ foarte bine

Data înmatriculării

1 noiembrie 2000

 

Stagii de perfecţionare:

16 februarie – 16 martie 2002

Universite Robert Schuman, Strasbourg, Franţa, CNFIS 38 Dezvoltarea şi perfecţionarea colegiului universitar economic

26 iunie –
21 iulie 2001

Universite Robert Schuman, Strasbourg, Franţa, CNFIS 38 Dezvoltarea şi perfecţionarea colegiului universitar economic

28 februarie – 13 martie 2001

Stockholm Royal Institute of Technology, Suedia, TEMPUS PHARE PROJECT AC-JEP 13507-98: EPROM Union Compatible Postgraduate Course on Project Management

 

Locuri de muncă:

mai 2004 – prezent

lector universitar la Academia de Studii Economice Bucureşti, Catedra Statistică şi Previziune Economică, discipline: Statistică, Statistica Mediului, Analiza statistică a activităţii economice a întreprinderii

octombrie 2001 – mai 2004

asistent universitar la Academia de Studii Economice Bucureşti, Catedra Statistică şi Previziune Economică, discipline: Statistică, Metode cantitative în studiul pieţei şi Analiza statistică a activităţii economice a întreprinderii

octombrie 1999 – octombrie 2001

preparator universitar la Academia de Studii Economice Bucureşti, Catedra Analiză statistică şi evaluare, discipline: Analiza activităţii economice a întreprinderii, Demografie şi Analiza calităţii vieţii

Distincţii şi diplome pentru merite profesionale:

2003

„Diploma Nicolae Georgescu-Roegen” pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate de organismele naţionale şi internaţionale.

2003

Diploma de onoare acordată de Academia de Studii Economice

2002

„Diploma Nicolae Georgescu-Roegen” pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate de organismele naţionale şi internaţionale.

2001

„Diploma de Laudă” pentru debut în activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate de organismele naţionale şi internaţionale.

2000

„Diploma de Laudă” pentru debut în activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate de organismele naţionale şi internaţionale.

Membru în societăţi ştiinţifice înregistrate oficial

2002 -prezent

Societatea Română de Statistică

2001 - prezent

Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale

2000 - prezent

ECO-INFOSOC. Modelarea şi Informatizarea proceselor economico-sociale

Membru în colective de redacţie de publicaţii periodice

2002

Membru al Comitetului editorial al Revistei de Informatică Economică

 

 

Home | Despre Mine | Domenii De Interes | Activitate Didactica | Activitate de Cercetare | Publicatii | Feedback

This site was last updated 06/03/04