Contracte de Cercetare

06/03/04

Home
Contracte de Cercetare
Comunicari Stiintifice

 

ü     Contracte de cercetare

Anul

Denumire proiect

Director proiect

Finanţatorul

Denumire fază

Echipa de cercetare

Valoarea finanţării (mil. lei)

2003

Realizarea sistemului integrat de indicatori pentru analiza impactului activităţii economice asupra mediului

Giani Grădinaru

CNCSIS, At, cod 682, contract nr. 33518/2003

Crearea cadrului conceptual privind realizarea sistemului integrat de indicatori pentru analiza impactului asupra mediului

Vergil Voineagu (coordonator ştiinţific)

27

2003

Studiul reţelelor de asigurări online în România şi soluţii pentru integrarea lor în sistemul european

Dana Colibabă

CNCSIS, At, cod 85, contract nr. 33518/2003

Impactul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei şi stabilirea de noi relaţii pe piaţa asigurărilor online

Giani Grădinaru, Cătălin Silvestru, Andrei Gheţu, Mihai Lăpădat, Oana Abăluţă, Irina Isaic

27

2002

Studiul reţelelor de asigurări online în România şi soluţii pentru integrarea lor în sistemul european

Dana Colibabă

CNCSIS, At, cod 452, contract nr. 33480/2002

Analiza pieţei asigurărilor din România şi elaborarea cadrului conceptual privind relaţiile digitale

Constanţa Mihăescu, Bogdan onete, Cătălina Cocianu, Giani Grădinaru, Irina Isaic, Andreea Mitruţ, Mihai Lăpădat, Cătălin Silvestru

37,5

2003

Procesul de îmbătrânire demografică – consecinţe şi implicaţii în fundamentarea politicilor sectoriale macroeconomice

Constanţa Mihăescu

CNCSIS, A, cod 926, contract nr. 33480/2002

Elaborarea unei sinteze asupra celor mai recente studii referitoare la procesul de îmbătrânire demografică şi a unui sistem modern de indicatori utilizaţi în analiza îmbătrânirii demografice

Virgil Sora, Miruna Hurduzeu, Diana Hristache, Dana Colibabă, Dorina Poanta, Maria Simion, Marcela Postelnicu, Adriana Cozma, Giani Grădinaru, Loreta Niţă, Loredana Zeca

54

2002

Forme noi şi flexibile în societatea informaţională

Bogdan Ghilic Micu

ANSTI, contract nr. 501/2000

Proiect de implementare a formelor de muncă într-o organizaţie virtuală

Virginia Mărăcine, Dana Colibabă, Marian Stoica, Giani Grădinaru, Adrian Costea

80

2002

Forme noi şi flexibile în societatea informaţională

Bogdan Ghilic Micu

ANSTI, contract nr. 501/2000

Elaborarea metodologiei organizării sistemului de educare şi formare a forţei de muncă în societatea informaţională

Virginia Mărăcine, Dana Colibabă, Marian Stoica, Giani Grădinaru, Adrian Costea

70

2001

Cibermarketing – o nouă provocare pentru piaţa de media şi publicitate din România

Ion Smeureanu

MEC – CNCSIS, cod 740, contract. nr. 34973/2001

Cibermarketing – o nouă provocare pentru piaţa de media şi publicitate din România

Marian Stoica, Cristian Uscatu, Giani Grădinaru, Oana Muntean, Marian Dârdală, Dana Colibabă

48

2001

Forme noi şi flexibile de muncă în societatea informaţională

Bogdan Ghilic Micu

ANSTI, contract nr. 501/2000

Studiul privind modificările în legislaţia muncii în condiţiile noilor forme de muncă flexibile

Dana Colibabă, Marian Stoica, Giani Grădinaru

 

50

2001

Forme noi şi flexibile de muncă în societatea informaţională

Bogdan Ghilic Micu

ANSTI, contract nr. 501/2000

Reevaluarea managementului organizării şi funcţionării noilor forme de muncă în vederea relansării pieţei muncii

Dana Colibabă, Marian Stoica, Giani Grădinaru

50

2000

Forme noi şi flexibile de muncă în societatea informaţională

Bogdan Ghilic Micu

ANSTI, contract nr. 501/2000

Studiul impactului social şi ambiental al formelor de muncă flexibile

Constanţa Mihăescu, Dana Colibabă, Marian Stoica, Cristian Uscatu, Giani Grădinaru

35

2000

Teleactivităţi şi relansarea forţei de muncă în România

Ion Smeureanu

MEN – CNCSIS, cod 386, contract nr. 7306/2000

Teleactivităţi şi relansarea forţei de muncă în România

Bogdan Ghilic Micu, Constanţa Mihăescu, Dana Colibabă, Marian Stoica, Cristian Uscatu, Giani Grădinaru

53

 

Home | Contracte de Cercetare | Comunicari Stiintifice

This site was last updated 06/03/04