Comunicari Stiintifice

06/03/04

Home
Contracte de Cercetare
Comunicari Stiintifice

 

ü     Comunicări ştiinţifice

PUBLICATE ÎN VOLUME (în srăinătate)

Autori

Titlu

Manifestare

Volum

Anul apariţiei

Pagina

ISBN

Giani Grădinaru

Subsistem de indicatori statistici de mediu la nivel microeconomic

Conferinţa Internaţională „Rolul Ştiinţei şi învăţământul economic în realizarea reformelor economice din Republica Moldova”, Chişinău, 25-26 septembrie, 2003

Rolul Ştiinţei şi învăţământul economic în realizarea reformelor economice din Republica Moldova

2003

184-186

9975-75-202-0

 

PUBLICATE ÎN VOLUME (în ţară)

Autori

Titlu

Manifestare

Volum

Anul apariţiei

Pagina

ISBN

Giani Grădinaru

Crearea cadrului conceptual privind realizarea sistemului integrat de indicatori pentru analiza impactului asupra mediului

Seminarul Ştiinţific de prezentare a rezultatelor cercetării pe anul 2003

Economia, Editura ASE

2003

52-62

ISSN-1454-0320

Dana Colibabă, Giani Grădinaru, Cătălin Silvestru, Andrei Gheţu, Mihai Lăpădat, Oana Abăluţă, Irina Isaic Maniu

Impactul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei şi stabilirea de noi relaţii pe piaţa asigurărilor online

Seminarul Ştiinţific de prezentare a rezultatelor cercetării pe anul 2003

Economia, Editura ASE

2003

90-96

ISSN-1454-0320

Ion Gh. Roşca, Constanţa Mihăescu, Dana Colibabă, Bogdan Onete, Cătălina Cocianu Giani Grădinaru, Irina Isaic, Andreea Mitruţ, Mihai Lăpădat, Cătălin Silvestru

Analiza pieţei asigurărilor din România şi elaborarea cadrului conceptual privind relaţiile digitale

Seminarul Ştiinţific de prezentare a rezultatelor cercetării pe anul 2002

Economia, Editura ASE

2002

99-110

ISSN-1454-0320

Constanţa Mihăescu, Vergil Sora, Miruna Hurduzeu, Diana Hristache, Dana Colibabă, Dorina Poanta, Maria Simion, Marcela Postelnicu, Adriana Cozma, Giani Grădinaru, Loreta Niţă, Loredana Zeca

Elaborarea unei sinteze asupra celor mai recente studii referitoare la procesul de îmbătrânire demografică şi a unui sistem modern de indicatori utilizaţi în analiza îmbătrânirii demografice

Seminarul Ştiinţific de prezentare a rezultatelor cercetării pe anul 2002

Economia, Editura ASE

2002

254-262

ISSN-1454-0320

Bogdan Ghilic-Micu, Virginia Mărăcine, Dana Colibabă, Marian Stoica, Giani Grădinaru, Adrian Costea

Elaborarea metodologiei sistemului de educare şi formare a forţei de muncă în societatea informaţională

Seminarul Ştiinţific de prezentare a rezultatelor cercetării pe anul 2002

Economia, Editura ASE

2002

63-74

ISSN-1454-0320

Bogdan Ghilic-Micu, Virginia Mărăcine, Dana Colibabă, Marian Stoica, Giani Grădinaru, Adrian Costea

Introducerea formelor de muncă flexibile într-o organizaţie virtuală

Seminarul Ştiinţific de prezentare a rezultatelor cercetării pe anul 2002

Economia, Editura ASE

2002

52-62

ISSN-1454-0320

Giani Grădinaru

e-Insurance Network

Digitaly Economy, The 6th International Simposium on Economic Informatics, Bucharest, 8-11 mai 2003

Digitaly Economy, Editura Inforec

2003

1020-1023

973-8360-02-1

Giani Grădinaru

Surse de date în statistica mediului

Economia românească – prezent şi perspective, Sesiune Ştiinţifică cu participare internaţională, Suceava, 2002

Economia românească – prezent şi perspective, Editura Universităţii Suceava

2002

809-814

973-8293-57-x

Giani Grădinaru

Reducerea pericolului asupra mediului prin utilizarea TIC

Conferinţa Internaţională „Globalizarea şi educaţia economică universitară”, Iaşi, 24-26 octombrie, 2002

Sisteme informaţionale. Educaţie, Cercetare. Arhitecturi. Instrumente, Editura Timpul Iaşi

2002

272-275

973-612-039-2

Giani Grădinaru

Modele de ajustare a sistemului economic naţional în contextul dezvoltării durabile

Al XI-lea Simpozion Ştiinţific Economia-Orizont 2000, Braşov, 8-9 iunie,2002

Economia-Orizont 2000, Editura Omnia Uni Sast, Braşov

2002

Publicată pe CD

973-9478-83-2

Giani Grădinaru

Utilizarea modelului Presiune-Stare-Răspuns în analizele statistice de mediu

Al XI-lea Simpozion Ştiinţific Economia-Orizont 2000, Braşov, 8-9 iunie,2002

Economia-Orizont 2000, Editura Omnia Uni Sast, Braşov

2002

Publicată pe CD

973-9478-83-2

Giani Grădinaru

Marketing mix in Digital Economy

International Symposium “Inovative Aplications of Information Technologies in Business and Management”, Iaşi, May 23,2002

Inovative Aplications of Information Technologies in Business and Management, Editura ETP Tehnopress, Iaşi

2002

193-195

973-8048-98-2

Bogdan Ghilic-Micu, Dana Colibabă, Marian Stoica, Giani Grădinaru

Reevaluarea managementului organizării şi funcţionării noilor forme de muncă flexibilă în vederea relansării pieţei muncii

Seminarul Ştiinţific de prezentare a rezultatelor cercetării pe anul 2001

Economia, Editura ASE, 2001

2001

162-175

ISSN-1454-0320

Ion Smeureanu, Bogdan Ghilic-Micu, Dana Colibabă, Marian Stoica, Cristian Uscatu, Giani Grădinaru, Oana Muntean, Marian Dârdală

Cibermarketing – o nouă provocare pentru piaţa de media şi publicitate din România

Seminarul Ştiinţific de prezentare a rezultatelor cercetării pe anul 2001

Economia, Editura ASE, 2001

2001

173-179

ISSN-1454-0320

Bogdan Ghilic-Micu, Dana Colibabă, Marian Stoica, Giani Grădinaru

Studiu privind modificările în legislaţia muncii în condiţiile noilor forme de muncă flexibile

Seminarul Ştiinţific de prezentare a rezultatelor cercetării pe anul 2001

Economia, Editura ASE, 2001

2001

56-66

ISSN-1454-0320

Dana Colibabă, Giani Grădinaru

Relaţii şi interacţiuni în reţelele informaţionale e-asigurări

Seminarul Ştiinţific de prezentare a rezultatelor cercetării pe anul 2001

Economia, Editura ASE, 2001

2001

43-55

ISSN-1454-0320

Giani Grădinaru

The Human Resource-The Most Important Element of the Informational Society Development

The 5th International Simposium on Economic Informatics, Bucharest, 10-13 mai 2001

Information Society, Editura Inforec, Bucureşti, 2001

2001

145-148

973-99450-4-x

Giani Grădinaru

Telemarketingul – premiză a dezvoltării economice

Simpozionul de Ştiinţe Economice SIMPEC 2000, Braşov, 10-11 noiembrie 2000

SIMPEC 2000, Editura Infomarket Braşov, 2000

2000

130-132

973-8204-00-3

Giani Grădinaru

Evidenţa cantitativă a comerţului exterior al României

Simpozionul de Ştiinţe Economice SIMPEC 2000, Braşov, 10-11 noiembrie 2000

SIMPEC 2000, Editura Infomarket Braşov, 2000

2000

127-129

973-8204-00-3

Giani Grădinaru, Monica Roman

Evaluarea presiunii activităţii economice asupra mediului

Simpozionul Ştiinţific Naţional „Relansarea creşterii economice în România”, Bucureşti, 12 mai 2000

Relansarea creşterii economice în România, Editura Economică, Bucureşti, 2000

2000

233-235

 

Giani Grădinaru, Dana Colibabă

Orientarea către concurenţă ca strategie de dezvoltare a firmei

Simpozionul Ştiinţific Naţional „Relansarea creşterii economice în România”, Bucureşti, 12 mai 2000

Relansarea creşterii economice în România, Editura Economică, Bucureşti, 2000

2000

173-178

 

 

PUBLICATE ÎN REZUMAT

Autori

Titlu

Manifestare

Anul susţinerii

Giani Grădinaru

Impactul economiei asupra mediului

The 3th International Simposium Competitive Advantages and Regional Development, Bucharest, 22-23 mai 2003

2003

Giani Grădinaru

Discriminantul liniar multiplu utilizat în cercetările de marketing

Conferinţa Internaţională “Marketingul în procesul dezvoltării economice şi sociale, 1971-2001, 30 de ani de marketing în România”, Bucureşti, 22-23 noiembrie, 2001

2001

Giani Grădinaru

Oportunităţi de protecţie a mediului în regiunile suprapopulate

Primul Simpozion Naţional al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale “Probleme actuale ale dezvoltării regionale în România”, Bucureşti, 25-26 aprilie 2001

2001

Giani Grădinaru, Dana Colibabă

Relations, Networks and Interactions in the Market Economy

Conferinţa Internaţională „New Perspectives in Cybernetics and Economics”, Lugoj, 15-17 iunie 2000

2000

Giani Grădinaru

The Information – an Essential Fundament of the Competitive Strategy

Conferinţa Internaţională „New Perspectives in Cybernetics and Economics”, Lugoj, 15-17 iunie 2000

2000

 

NEPUBLICATE

Autori

Titlu

Manifestare

Anul susţinerii

Giani Grădinaru

Utilizarea ecobalanţei pentru analiza impactului activităţii economice a întreprinderii asupra mediului

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Priorităţi tehnologice în economia românească”, Bucureşti, 26-27 martie, 2003

2003

Giani Grădinaru

Analiza impactului de mediu din perspectiva ciclului de viaţă

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice „Priorităţi tehnologice în economia românească”, Bucureşti, 26-27 martie, 2003

2003

Giani Grădinaru

Revendicări IT în viaţa socială

Al doilea Simpozion al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale, 4-5 aprilie, 2002, Bucureşti

2002

Giani Grădinaru

Protecţia mediului în Noua Economie

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Iindustria României şi integrarea în UE”, 16 noimbrie 2001, Bucureşti

2001

Giani Grădinaru

Riscul de mediu în activitatea economică

Sesiune Ştiinţifică “Politici economice de integrare a României în Uniunea Europeană”, Bucureşti, 10 mai 2001

2001

Giani Grădinaru

Noile tehnologii informaţionale şi comunicaţionale-factor cheie în modernizarea proceselor educaţionale

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Teorii moderne şi tehnici eficace de comunicare didactică”, 25 mai 2001, Bucureşti

2001

Giani Grădinaru

Mediul şi societatea celui de-al treilea val

Congresul Internaţional “Tendinţe în dezvoltarea aplicaţiilor ciberneticii ”, Băile Felix, 29-31.03.2001

2001

Giani Grădinaru

Scenariul dezvoltării telelucrului în România

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Tranziţie şi integrare: demersul prospectiv la început de mileniu – Provocări pentru economia românească”, Bucureşti, 14-15 decembrie 2000

2000

Giani Grădinaru

Noi forme de protecţie a mediului în societăţile moderne

Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Tranziţie şi integrare: demersul prospectiv la început de mileniu – Provocări pentru economia românească”, Bucureşti, 14-15 decembrie 2000

2000

Giani Grădinaru

Studiile de impact de mediu în România

Sesiunea jubiliară de comunicări ştiinţifice „Creştere economică, dezvoltare, progres”, Cluj-Napoca, 24-25 noiembrie 2000

2000

Giani Grădinaru

Va rezolva societatea informaţională problema mediului?

Sesiunea jubiliară de comunicări ştiinţifice „Creştere economică, dezvoltare, progres”, Cluj-Napoca, 24-25 noiembrie 2000

2000

Constanţa Mihăescu, Giani Grădinaru

Fertilitatea feminină, variaţii interregionale

Sesiunea Ştiinţifică „Economia Românească la Începutul Mileniului III”, Iaşi, 26-28 octombrie, 2000

2000

Constanţa Mihăescu, Giani Grădinaru

Modelarea deciziei de înlocuire a unui echipament de producţie

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Industria României şi provocările viitorului”, Bucureşti, 5 iulie, 2000

2000

Giani Grădinaru

Indicatori statistici utilizaţi în evaluarea mediului

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Industria României şi provocările viitorului”, Bucureşti, 5 iulie, 2000

2000

Giani Grădinaru

Evaluarea întreprinderii – analiză şi prognoză

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Nevoia de creştere economică a României la început de mileniu”, Timişoara 19 mai 2000

2000

Giani Grădinaru, Dana Colibabă

Strategii competitive de dezvoltare a firmei în economia de piaţă

Sesiunea Ştiinţifică a Cadrelor Didactice, Galaţi, 13 mai 2000

2000

Fracisc Victor Bodo, Giani Grădinaru

Evaluarea şi fezabilitatea din perspectiva investitorilor financiari

Sesiunea Ştiinţifică a Cadrelor Didactice, Galaţi, 13 mai 2000

2000

Giani Grădinaru

Comerţul exterior al României în perioada 1990 - 1999

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice “Nevoia de creştere economică a României la început de mileniu”, Timişoara 19 mai 2000

2000

 

 

Home | Contracte de Cercetare | Comunicari Stiintifice

This site was last updated 06/03/04